Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Aktualności

 

 

Ostatnio opublikowane raporty bieżące:

30.05.2018 RB 05 >> Podjęcie uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wykluczenia akcji ALMA MARKET SA z obrotu publicznego.
09.05.2018 RB 04 >> Oddalenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
26.04.2018 RB 03 >> Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
01.02.2018 RB 02 >> Prawomocność (częściowa) postanowienia Sądu z dnia 21 listopada 2017 roku
30.01.2018 RB 01 >> Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
21.11.2017 RB 72 >> Postanowienie Sądu w przedmiocie upadłości Spółki Alma Market S.A.
04.10.2017 RB 71 >> Informacja o otrzymaniu zawiadomień o przejęciu przedmiotu zastawu na własność
08.09.2017 RB 70 >> Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
28.08.2017 RB 69 >> Zmiana terminu przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za pierwsze półrocze 2017 roku oraz zmiana terminu przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2017 roku
23.08.2017 RB 68 >> Zmiany w składzie Zarządu Spółki
23.08.2017 RB 67 >> Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki
23.08.2017 RB 66 >> Decyzja o sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku przy założeniu braku kontynuacji działalności Spółki
21.08.2017 RB 65 >> Oddalenie zażalenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
31.07.2017 RB 64 >> Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 lipca 2017 r.
28.07.2017 RB 63 >> Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w dniu 28 lipca 2017 roku
19.07.2017 RB 62 >> Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 lipca 2017 r.
17.07.2017 RB 61 >> Złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
14.07.2017 RB 60 >> Oddalenie zażalenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
14.07.2017 RB 59 >> Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku
03.07.2017 RB 58 >> Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 r.
30.06.2017 RB 57 >> Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku
01.06.2017 RB 56 >> Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji
01.05.2017 RB 55 >> Komentarz do złożonego przez Niezależnego Biegłego Rewidenta, reprezentującego Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto” Spółka z o.o. w Krakowie stanowiska do sprawozdania finansowego Alma Market SA w restrukturyzacji („Spółka”) za 2016 rok.
11.05.2017 RB 54 >> Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego
05.05.2017 RB 53 >> Zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
14.04.2017 RB 52 >> Korekta raportu bieżącego nr RB 46/2017
10.04.2017 RB 51 >> Korekta noty 20 – „Transakcje z podmiotami powiązanymi” do sprawozdania finansowego jednostkowego za 2016 rok oraz odpowiednio korekta noty 22 pkt V. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.
10.04.2017 RB 50 >> Termin przekazania opinii i raportu biegłego rewidenta.
07.04.2017 RB 49 >> Informacja poufna dotycząca złożenia przez wierzycieli uproszczonych wniosków o ogłoszenie upadłości
06.04.2017 RB 48 >> Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. w restrukturyzacji serii H
17.03.2017 RB 47 >> Nabycie akcji spółki
17.03.2017 RB 46

>> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

17.03.2017 RB 45

>> Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 14 marca 2017 r.

14.03.2017 RB 44

>> Brak uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki

14.03.2017 RB 43

>> Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 14 marca 2017 r.

14.03.2017 RB 42

>> Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 marca 2017 roku

03.03.2017 RB 41

>> Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. w restrukturyzacji serii H

01.03.2017 RB 40

>> Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

20.02.2017 RB 39

>> Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

16.02.2017 RB 38 >> Oddalenie przez sąd wniosku o powołanie Rady Wierzycieli
16.02.2017 RB 37 >> Oddalenie przez sąd wniosku o wyrażenie zgody na zawacie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wraz z prawem pierwokupu
16.02.2017 RB 36 >> Wyrażenie zgód przez sąd na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz na sprzedaż zapasów towarowych
15.02.2017 RB 35 >> Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w restrukturyzacji
14.02.2017 RB 34 >> Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
14.02.2017 RB 33 >> Korekta raportu bieżącego nr RB 32/2017
13.02.2017 RB 32 >> Podjęcie decyzji o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
13.02.2017 RB 31 >> Umorzenie postępowania sanacyjnego Emitenta
09.02.2017 RB 30 >> Zwiększenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
07.02.2017 RB 29 >> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów, zmiana powiadomienia o transakcjach złożonego w trybie art. 19 MAR
07.02.2017 RB 28 >> Rejestracja zmian w statucie Spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki
06.02.2017 RB 27 >> Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Alma Market S.A. w restrukturyzacji
03.02.2017 RB 26 >> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
02.02.2017 RB 25 >> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
01.02.2017 RB 24 >> Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Alma Market S.A. w restrukturyzacji 
30.01.2017 RB 23 >> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
30.01.2017 RB 22 >> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
30.01.2017 RB 21 >> Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
30.01.2017 RB 20 >> Wniosek zarządcy o umorzenie postępowania sanacyjnego
26.01.2017 RB 19 >> Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
25.01.2017 RB 18 >> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
25.01.2017 RB 17 >> Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
24.01.2017 RB 16 >> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
24.01.2017 RB 15 >> Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
24.01.2017 RB 14 >> Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
23.01.2017 RB 13 >> Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
20.01.2017 RB 12 >> Korekta do raportu bieżącego o numerze RB 11/2017
20.01.2017 RB 11 >> Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
20.01.2017 RB 10

>> Informacja poufna o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych

17.01.2017 RB 09 >> Złożenie do sądu wniosku o wyrażenie zgody na zawacie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
13.01.2017 RB 08 >> Rejestracja zmian w statucie Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki
13.01.2017 RB 07 >> Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
11.01.2017 RB 06 >> Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów
11.01.2017 RB 05 >> Opłacenie akcji nowej emisji serii H
10.01.2017 RB 04 >> Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
05.01.2017 RB 03 >> Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 4 stycznia 2017 r.
04.01.2017 RB 02 >> Korekta do raportu bieżącego o numerze RB 42/2017
04.01.2017 RB 01 >> Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 4 stycznia 2017 roku
15.12.2016 RB 41 >> Otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta oraz oddalenie wniosków o ogłoszenie upadłości Emitenta
13.12.2016 RB 40 >> Uzupełnienie porządku obrad NWZA na żądanie akcjonariusza
12.12.2016 RB 39 >> Rozwiązanie spółki zależnej
12.12.2016 RB 38 >> Rozwiązanie spółki zależnej
05.12.2016 RB 37 >> Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA
25.11.2016 RB 36 >> Rozwiązanie spółki zależnej
16.11.2016 RB 35 >> Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 15 listopada 2016 r.
15.11.2016 RB 34 >> Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w dniu 15 listopada 2016 roku; zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki
14.11.2016 RB 33 >> Odwołanie prognoz finansowych na 2016 rok Alma Market S.A.
07.11.2016 RB 32 >> Informacja poufna o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych
19.10.2016 RB 31 >> Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA
18.10.2016 RB 30 >> Informacja poufna o kwestionowaniu skuteczności wypowiedzenia umów kredytowych oraz braku spłaty umów kredytowych
14.10.2016 RB 29 >> Informacja poufna dotycząca złożenia przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości
12.10.2016 RB 28 >> Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zabezpieczenia majątku dłużnika Alma Market S.A.
11.10.2016 RB 27 >> Wypowiedzenie umów kredytowych
22.09.2016 RB 26 >> Rezygnacja członka Zarządu Alma Market S.A.
21.09.2016 RB 25 >> Informacja poufna dotycząca złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku i wniosku o jego wspólne rozpoznanie z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
21.09.2016 RB 24 >> Informacja poufna o planowanych zwolnieniach grupowych
16.09.2016 RB 23 >> Korekta prognoz jednostkowych wyników finansowych na 2016 rok Alma Market S.A.
15.09.2016 RB 22 >> Informacja poufna dotycząca złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Spółki w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji
15.09.2016 RB 21 >> Informacja poufna dotycząca podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Spółki
05.08.2016 RB 20 >> Przegląd opcji strategicznych dla Alma Market S.A.
05.08.2016 RB 19 >> Podpisanie aneksów do umów kredytów obrotowych z mBank Spółka Akcyjna
 

 

>> Pozostałe raporty bieżące

 

 

 

Aktualne raporty okresowe:

30.05.2018

>> Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2018 r.

30.05.2018

>> Informacja finansowa z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3 miesiące 2018 r.

30.05.2018

>> Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu za 3 miesiące 2018 r.

     

 

   

 

 

 >> Pozostałe raporty okresowe

   

 Daty publikacji raportów w 2018 roku dostępne są w kalendarium

 

Przejdź do komunikatów prasowychALMA MARKET S.A. w upadłości
ul. Pilotów 6
30-964 Kraków
tel. +48 12 627 63 20 fax. +48 12 627 61 65
NIP: 676-001-67-31
REGON: 350511695

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000019474,
wysokość kapitału zakładowego:  11 060 990 zł – w całości opłacona.