Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Numer raportu: RB 39/2017   Sporządzono: 2017-02-20  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku, informuje że w dniu 20 lutego 2017 roku została  podpisana pomiędzy Zarządcą masy sanacyjnej Spółki a spółką Alma Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki w obiekcie handlowym – supermarket w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 (dalej: „Umowa dzierżawy”). Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z prawem do wypowiedzenia Umowy dzierżawy przez każdą ze Stron z zachowaniem 6 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy dzierżawy i w tym zakresie poddał się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 4) k.p.c. Przedmiot dzierżawy ma być wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym przedmiocie, jaka była prowadzona dotychczas przez Spółkę. Umowa dzierżawy zakłada obowiązek dzierżawcy zapłaty płatnego co miesiąc czynszu dzierżawnego oraz wszystkich kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym opłat publicznoprawnych i opłat za media, itp., a także przejęcie praw i obowiązków ze stosunków pracy z pracownikami powyższego obiektu w trybie art. 23(1) k.p.