Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w restrukturyzacji

Numer raportu: RB 35/2017   Sporządzono: 2017-02-15  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 marca 2017 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
 
Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
 
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2017r.
2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2017r.