Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wyrażenie zgód przez sąd na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz na sprzedaż zapasów towarowych

Numer raportu: RB 36/2017   Sporządzono: 2017-02-16  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2017 roku otrzymał informację o wydaniu postanowienia z dnia 15 lutego 2017 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o wyrażeniu zgody na zawarcie ze spółką Alma Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki w obiekcie handlowym – supermarkecie w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 (dalej: „Umowa dzierżawy”). Zgoda obejmuje zawarcie Umowy dzierżawy pomiędzy zarządcą masy sanacyjnej Spółki a spółką Alma Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – spółką zależną od pana Tomasza Żarneckiego, na czas nieoznaczony z prawem do wypowiedzenia Umowy dzierżawy przez każdą ze Stron z zachowaniem 6 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiot dzierżawy ma być wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym przedmiocie i charakterze, jaka była prowadzona dotychczas przez Spółkę. Umowa dzierżawy zakłada obowiązek dzierżawcy zapłaty płatnego co miesiąc czynszu dzierżawnego oraz wszystkich kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym opłat publicznoprawnych i opłat za media, itp., a także przejęcie praw i obowiązków ze stosunków pracy z pracownikami powyższego obiektu. Umowa dzierżawy nie zakłada ustanowienia prawa pierwokupu na rzecz dzierżawcy. Ponadto w dniu 15 lutego 2017 roku w/w sąd wyraził zgodę na sprzedaż na rzecz Alma Kraków Sp. z o.o. składników majątkowych masy sanacyjnej Spółki obejmujących część zapasów sklepowych.


Podstawa prawna: art. 17 MAR