Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Numer raportu: RB 14/2017   Sporządzono: 2017-01-24  Zarząd ALMA MARKET SA w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

I. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2016 rok – 16 marca 2017 (czwartek)

II. Termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2017 roku – 18 maja 2017 (czwartek)

III. Termin przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2017 roku – 29 sierpnia 2017 (wtorek)

IV. Termin przekazania "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 (wtorek).

Stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne za IV kwartał 2016 roku oraz II kwartał 2017 roku nie zostaną opublikowane.

Alma Market SA będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowany raport półroczny z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzony" skonsolidowany raporty półroczny).

Raport opublikowano zgodnie z: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).