Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty okresowe

Rok 2016

Pierwszy kwartał:

» Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2016 r.

» Informacja finansowa z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3 miesiące 2016 r.

» Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu za 3 miesiące 2016 r.


Raport półroczny:

» Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 r.

» Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 r.

» Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2016 r.

» Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 r.


Trzeci kwartał:

>> Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy 2016 r.

>> Informacja finansowa z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 9 miesięcy 2016 r.

>> Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 r.


Raport roczny:

Jednostkowe sprawozdanie za 2016 rok:

>> Alma Market SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31-12-2016

>> Alma sprawozdanie z działalności za 2016 rok

>> OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów 2016

>> OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2016

>> Pismo Prezesa Zarzadu jednostkowe 31-12-2016

>> Pismo podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie za 2016 rok:

>> Alma Market SA_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31-12-2016

>> OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów_2016

>> OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego skons. spraw. finans. i spraw. z dz. grupy kapitałowe_2016

>> Pismo podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

>> Pismo Prezesa Zarzadu skonsolidowane

>> Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2016

 


 

 

 TAGI