Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

Numer raportu: RB 31/2016   Sporządzono: 2016-10-19  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  na dzień 15 listopada 2016 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 10, XIII p.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które stanowią  załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
 


Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alma Market S.A. na dzień 15 listopada 2016r.

2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 15 listopada 2016r.