Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja zmian w statucie Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Numer raportu: RB 08/2017   Sporządzono: 2017-01-13  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 stycznia 2017 r. zmian w statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 15 listopada 2016 roku (o uchwałach podjętych w dniu 15 listopada 2016 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 34/2016).

Zmiany w Statucie Spółki obejmują:

Paragraf 9 ust 3. o następującym brzmieniu:
„Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a w razie powstania Zarządu wieloosobowego także pozostałych członków Zarządu.”

Został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.”

Jednocześnie Spółka zawiadamia o ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Tekst jednolity statutu Alma Market S.A. >>

Podstawa prawna: art. 56 ustawy o ofercie