Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: RB 15/2017   Sporządzono: 2017-01-24  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

>> Zawiadomienie o transakcjach Jerzy Mazgaj w dniu 24 stycznia 2017 roku