Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Złożenie do sądu wniosku o wyrażenie zgody na zawacie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Numer raportu: RB 09/2017   Sporządzono: 2017-01-17  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r. uzyskał informację o złożeniu przez zarządcę masy sanacyjnej Spółki wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki (dalej: „Umowa dzierżawy”). Wniosek zakłada zawarcie Umowy dzierżawy  pomiędzy zarządcą masy sanacyjnej Spółki a spółką Alma Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – spółką zależną od pana Tomasza Żarneckiego, na okres  25 miesięcy od daty jej podpisania, a w razie zawarcia układu z wierzycielami – na okres 12 miesięcy po dniu prawomocnego zakończenia postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki w drodze zatwierdzenia układu. Przedmiot dzierżawy ma być wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym przedmiocie i charakterze, jaka była prowadzona dotychczas przez Spółkę. Projekt Umowy dzierżawy zakłada obowiązek dzierżawcy zapłaty płatnego co miesiąc czynszu dzierżawnego oraz wszystkich kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatków, opłat za użytkowanie wieczyte, czynszów najmu, opłat eksploatacyjnych i opłat za media, kosztów ubezpieczenia, itp., a także przejęcie praw i obowiązków ze stosunków pracy z pracownikami obiektów handlowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Umowa dzierżawy zakłada ustanowienie prawa pierwokupu na rzecz dzierżawcy składników związanych z przedmiotem dzierżawy. Umowa dzierżawy ma zostać zawarta po i pod warunkiem uzyskania zgody sądu w trybie 129 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego w związku z art. 139 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego.


Podstawa prawna: art. 17 MAR