Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów, zmiana powiadomienia o transakcjach złożonego w trybie art. 19 MAR

Numer raportu: RB 29/2017   Sporządzono: 2017-02-07  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 7 lutego 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 21,46% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

>> Zawiadomienie JM_próg

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku otrzymał od Pana Jerzego Mazgaja skorygowane powiadomienia datowane na 7 lutego 2017 roku o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

 

Otrzymane powiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Załączniki:

 

>> Korekta zawiadomienia MAR_JM_1

>> Korekta zawiadomienia MAR_JM_2

>> Korekta zawiadomienia MAR_JM_3