Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Oddalenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Numer raportu: RB 04/2018   Sporządzono: 2018-05-09  Syndyk masy upadłości Alma Market SA w upadłości informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.05.2018 r. otrzymał informację, iż Sąd Okręgowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2018 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z uproszczonych wniosków wierzycieli Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej w Warszawie oraz „Benus” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu o ogłoszenie upadłości dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej w Krakowie oraz sprawy z uproszczonego wniosku dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej w Krakowie o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika na skutek zażalenia wierzycieli: Krakchemia Spółki Akcyjnej w Krakowie, BAĆ-POL Spółki Akcyjnej w Rzeszowie i Urszuli Andrzejczyk na pkt VII postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z 21 listopada 2017 roku, sygn.. akt VIII GU 106/17, postanowił: zmienić pkt VII zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że oddalić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Podstawa prawna: art. 17 MAR