Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

  Numer raportu: RB 26/2007   Sporządzono: 2007-07-06  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 5 lipca 2007 roku spółka zależna Krakchemia SA podpisała umowę kredytową z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy o wartości 10 mln zł z przeznaczeniem na zakup udziałów Maximex sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 25/2007   Sporządzono: 2007-06-26  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2007 roku spółka podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 3 lipca 2006 roku ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o. na kwotę 13 687 800 zł. Aneks do umowy przedłużył okres pożyczki do dnia 31 grudnia 2007 r.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 24/2007   Sporządzono: 2007-05-31  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 30 maja 2007 roku spółka podpisała z Elea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie : umowę zakupu nieruchomości, warunkową umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości i warunkową umowę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy w Sopocie oraz dwie umowy najmu nieruchomości w Łodzi i Gdyni.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 23/2007   Sporządzono: 2007-05-30  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 29 maja 2007 roku spółka podpisała umowę kredytową z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie nowych obiektów handlowych – Alma Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 22/2007   Sporządzono: 2007-05-21  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 21 maja 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Bielsko Business Center 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem powierzchni handlowej w Galerii SFERA w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 21/2007   Sporządzono: 2007-05-17  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 17 maja 2007 roku spółka podpisała przedwstępną umowę najmu z Akademią Sztuk Pięknych z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy najmu przez Alma Market SA, dotyczącej pomieszczeń w budynku zabytkowym „Wielka Zbrojownia” w Gdańsku, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie udziałów

  Numer raportu: RB 20/2007   Sporządzono: 2007-05-14  

  Alma Market SA informuje, że w dniu 14 maja 2007 roku nabyła 100% udziałów za cenę 50 tys. złotych w już zarejestrowanej spółce Cody Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która to dotychczas nie prowadziła działalności operacyjnej.

  zobacz szczegóły
 • Powołanie osób nadzorujących

  Numer raportu: RB 19/2007   Sporządzono: 2007-05-11  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały powołujące do składu Rady Nadzorczej spółki następujące osoby

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 11 maja 2007 roku

  Numer raportu: RB 18/2007   Sporządzono: 2007-05-11  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 11 maja 2007 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały powzięte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 11 maja 2007 roku

  Numer raportu: RB 17/2007   Sporządzono: 2007-05-11  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 11 maja 2007 roku.

  zobacz szczegóły
 • Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa

  Numer raportu: RB 16/2007   Sporządzono: 2007-04-27  

  W dniu 27 kwietnia 2007 roku na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w wykonaniu Uchwały nr 37/05/04 z dnia 6 maja 2004 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii E, Zarząd Alma Market SA podjął uchwałę o emisji 100 000 obligacji na okaziciela z prawem pierwszeństwa

  zobacz szczegóły
 • Spełnienie warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną od emitenta

  Numer raportu: RB 15/2007   Sporządzono: 2007-04-27  

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2007, który dotyczył zawarcia w dniu 5 stycznia 2007 roku przez spółkę zależną KRAKCHEMIĘ SA, warunkowej umowy przedwstępnej zakupu udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego w spółce MAXIMEX Sp. z o.o.

  zobacz szczegóły
 • Projekty uchwał na WZA które odbędzie się w dniu 11 maja 2007 roku oraz informacje dla akcjonariuszy związane z zasadami ładu korporacyjnego

  Numer raportu: RB 14/2007   Sporządzono: 2007-04-27  

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

  zobacz szczegóły
 • Spełnienie warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy warunkowej

  Numer raportu: RB 13/2007   Sporządzono: 2007-04-27  

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2007, który dotyczył zawarcia w formie aktu notarialnego z Elea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedwstępnej warunkowej umowa nabycia jednej nieruchomości i najmu dwóch obiektów, w których ALMA MARKET SA będzie prowadzić Delikatesy ALMA

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 12/2007   Sporządzono: 2007-04-20  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 19 kwietnia 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Instytucją Kultury ESTRADA ŚLĄSKA z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA budynku „HALI PARKOWEJ” przy ulicy Kościuszki w Katowicach z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy, w którym dotychczas znajdował się supermarket ELEA.

  zobacz szczegóły
 • Porządek obrad WZA zwołanego na 11 maja 2007 roku

  Numer raportu: RB 11/2007   Sporządzono: 2007-04-03  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 11 maja 2007 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad

  zobacz szczegóły
 • Prognoza wyników na 2007 rok

  Numer raportu: RB 10/2007   Sporządzono: 2007-03-12  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że podjął decyzję o przekazaniu prognozy skonsolidowanego wyniku finansowego netto na 2007 rok do wiadomości publicznej.Grupa Kapitałowa ALMA MARKET SA w 2007 roku zrealizuje skonsolidowany zysk netto na poziomie 25 mln zł. ...

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 09/2007   Sporządzono: 2007-02-26  

  W dniu 26 lutego 2007 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja o nabyciu na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 lutego 2007 roku 5 000 akcji Alma Market S.A. za łączną kwotę 627 050 zł.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 08/2007   Sporządzono: 2007-02-23  

  W dniu 22 lutego 2007 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od SKARBIEC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zbyciu akcji spółki Alma Market S.A.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 07/2007   Sporządzono: 2007-02-09  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 8 lutego 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z DTC Renoma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA pomieszczeń położonych w Centrum Handlowym „Renoma” we Wrocławiu z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego dotyczącego zawarcia znaczącej umowy

  Numer raportu: RB-K 06/2007   Sporządzono: 2007-02-09  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w korygowanym raporcie bieżącym błędnie podano nazwę podmiotu, z którym Alma Market SA podpisała umowę najmu.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 06/2007   Sporządzono: 2007-02-08  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 8 lutego 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z DTC Renoma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA pomieszczeń położonych w centrum handlowo-usługowym w Opolu z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy ALMA.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podpisania umowy przez jednostkę zależną

  Numer raportu: RB 05/2007   Sporządzono: 2007-02-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 5 lutego 2007 roku, jednostka zależna Spółki – Krakchemia S.A. podpisała umowę ze spółką Dom Maklerski Capital Partners S.A. dotyczącą przeprowadzenia i oferowania pierwszej publicznej oferty akcji spółki Krakchemia S.A. oraz doradztwa w tym zakresie

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 04/2007   Sporządzono: 2007-01-31  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 30 stycznia 2007 roku została zawarta w formie aktu notarialnego z Elea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedwstępna warunkowa umowa nabycia jednej nieruchomości i najmu dwóch obiektów, w których ALMA MARKET SA będzie prowadzić Delikatesy ALMA

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku.

  Numer raportu: RB 03/2007   Sporządzono: 2007-01-18  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku

  zobacz szczegóły

TAGI