Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o.

Numer raportu: RB 25/2007   Sporządzono: 2007-06-26  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2007 roku spółka podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 3 lipca 2006 roku ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o. na kwotę 13 687 800 zł. Aneks do umowy przedłużył okres pożyczki do dnia 31 grudnia 2007 r.

Oprocentowanie udzielonej pożyczki zostało oparte o stopę WIBOR 1M plus marża i nie odbiega od warunków finansowych stosowanych dla tego typu umów.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna wartość udzielonych przez spółkę ALMA MARKET SA pożyczek dla spółki ALMA Development Sp. z o.o. wynosi 19 787 tys. zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI