Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Korekta raportu bieżącego dotyczącego zawarcia znaczącej umowy

Numer raportu: RB-K 06/2007   Sporządzono: 2007-02-09  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w korygowanym raporcie bieżącym błędnie podano nazwę podmiotu, z którym Alma Market SA podpisała umowę najmu. Poniżej zamieszcza się poprawną treść raportu:

Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 8 lutego 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z COUCAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA pomieszczeń położonych w centrum handlowo-usługowym w Opolu z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy ALMA.

COUCAL Sp. z o.o. jest spółką Irlandzkiej Grupy Inwestycyjnej KEY Invest.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia Delikatesów ALMA, z prawem przedłużenia na kolejne 5 letnie okresy. Wartość umowy za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wyniesie około 14,9 mln zł.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po jednej ze stron, strona z przyczyny której dochodzi do rozwiązania umowy zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości która może przekroczyć równowartość kwoty 200 tys. EUR. Ewentualna zapłata kary umownej wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych uzupełniających.

Przewidywane otwarcie Delikatesów ALMA w centrum handlowo-usługowym w Opolu w związku z podpisaną umową najmu nastąpi w IV kwartale 2008 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI