Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Spełnienie warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną od emitenta

Numer raportu: RB 15/2007   Sporządzono: 2007-04-27  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2007, który dotyczył zawarcia w dniu 5 stycznia 2007 roku przez spółkę zależną KRAKCHEMIĘ SA, warunkowej umowy przedwstępnej zakupu udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego w spółce MAXIMEX Sp. z o.o. Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2007 roku otrzymał od spółki zależnej zawiadomienie, iż spełniony został jeden z warunków zawarcia umowy przyrzeczonej.

Warunkiem tym, było uzyskanie zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez spółkę KRAKCHEMIA SA z siedzibą w Krakowie kontroli nad spółką MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Zgodnie z treścią umowy zawarcie Umowy Przyrzeczonej ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2007 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest szacowana wartość przedmiotu umowy, która może przekroczyć 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI