Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 24/2007   Sporządzono: 2007-05-31  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 30 maja 2007 roku spółka podpisała z Elea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie : umowę zakupu nieruchomości, warunkową umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości i warunkową umowę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy w Sopocie oraz dwie umowy najmu nieruchomości w Łodzi i Gdyni.

Łączna wartość projektu inwestycyjnego wynikającego z podpisanych umów z Elea Polska Sp. z o.o. wynosi 45 623 tys. zł.

Cena nabycia nieruchomości w Sopocie na której znajduje się obiekt handlowy oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości wraz z prawem przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy wynosi 19 697 tys. zł netto plus podatek VAT.

Umowy najmu obiektów w Łodzi i Gdyni zostały zawarte na okres 10 lat licząc od dnia przejęcia tych obiektów, z możliwością zawarcia nowych umów najmu na okres kolejnych 10 lat. Dodatkowo Alma Market SA ma prawo pierwokupu wynajmowanych nieruchomości, które pozostaje w mocy przez czas trwania umów. Wartość umów za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów) wyniesie około 25 926 tys. zł.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu tych umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI