Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Numer raportu: RB 26/2007   Sporządzono: 2007-07-06  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 5 lipca 2007 roku spółka zależna Krakchemia SA podpisała umowę kredytową z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy o wartości 10 mln zł z przeznaczeniem na zakup udziałów Maximex sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Termin spłaty kredytu ustalono na 4 września 2007 roku. Oprocentowanie kredytu oparto o zmienną stopę WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększoną o marżę banku. W związku z kredytem Alma Market SA udzieliła Krakchemii SA poręczenia wekslowego na rzecz banku.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Krakchemia SA i Alma Market SA zawarły umowy z BRE Bankiem o kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 10 mln zł w związku z czym łączna wartość umów kredytowych zawartych z BRE Bank SA przez spółki grupy w okresie ostatnich 12 miesięcy uwzględniając umowę z 5 lipca wynosi 20 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI