Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 23/2007   Sporządzono: 2007-05-30  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 29 maja 2007 roku spółka podpisała umowę kredytową z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie nowych obiektów handlowych – Alma Delikatesy. Kredyt o wartości 27 mln zł, został udzielony na okres 7 lat i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco oraz zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem kredytowania.

Alma Market SA zawarła z PKO Bank Polski SA w okresie ostatnich 12 miesięcy umowę wraz z aneksami o udzielenie gwarancji bankowych. Łączna wartość wszystkich umów z bankiem wraz z umową kredytową wynosi 29 978 tys. zł.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI