Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Spełnienie warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy warunkowej

Numer raportu: RB 13/2007   Sporządzono: 2007-04-27  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2007, który dotyczył zawarcia w formie aktu notarialnego z Elea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedwstępnej warunkowej umowa nabycia jednej nieruchomości i najmu dwóch obiektów, w których ALMA MARKET SA będzie prowadzić Delikatesy ALMA, Zarząd Alma Market SA informuje, iż spełniony został warunek wejścia w życie postanowień tej umowy.

Warunkiem tym było uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 27 kwietnia 2007 roku wpłynęła do spółki decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę Alma Market SA z siedzibą w Krakowie kontroli nad częścią spółki Elea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z treścią umowy zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi 31 maja 2007 roku.

TAGI