Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 22/2007   Sporządzono: 2007-05-21  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 21 maja 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Bielsko Business Center 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem powierzchni handlowej w Galerii SFERA w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia obiektu z prawem do przedłużenia tej umowy na okres kolejnych 5 lat. Wartość umowy w przypadku wykorzystania opcji przedłużenia okresu najmu do 15 lat (przyjmując wartość czynszów) wyniesie ponad 11 mln zł.

Przewidywane otwarcie Delikatesów ALMA w Galerii SFERA w Bielsku-Białej, w związku z umową najmu, może nastąpić w pierwszym kwartale 2009 roku.

W przypadku nie dopełnienia warunków umowy najmu, ALMA Market SA zobowiązuje się zapłacić kary umowne o charakterze porządkowym. Łączna wysokość kar umownych może przekroczyć 200 tys. EUR, w przypadku skumulowania powyższych kar lub znacznego opóźnienia wynikającego z winy ALMA Market SA.

Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Wynajmującego do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI