Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 04/2007   Sporządzono: 2007-01-31  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 30 stycznia 2007 roku została zawarta w formie aktu notarialnego z Elea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedwstępna warunkowa umowa nabycia jednej nieruchomości i najmu dwóch obiektów, w których ALMA MARKET SA będzie prowadzić Delikatesy ALMA.

Warunkiem zawieszającym umowy jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z treścią umowy i pod warunkiem spełnienia warunku zawieszającego zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi 31 maja 2007 roku.

Cena nabycia nieruchomości i praw do umowy dzierżawy wraz z obiektem handlowym wynosić będzie 19 750 tys. zł netto plus podatek VAT. Umowy najmu dwóch kolejnych obiektów zostaną zawarte na okres 10 lat licząc od dnia przejęcia tych obiektów, z możliwością zawarcia nowych umów najmu na okres kolejnych 10 lat. Wartość umów za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów) wyniesie około 26 mln zł. Łączny projekt inwestycyjny wynikający z podpisanej umowy wyniesie więc 46 mln zł.

Podpisanie umowy przyrzeczonej z Elea Polska Sp. z o.o. będzie oznaczać przejęcie od tej spółki trzech obiektów handlowych położonych w różnych miastach Polski, które po przeprowadzeniu modernizacji, już w drugiej połowie 2007 roku zaczęłyby funkcjonować jako Delikatesy ALMA, zwiększając liczbę planowanych otwarć nowych obiektów handlowych ALMA MARKET SA w 2007 roku.

W przypadku uchylania się przez jedną ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej wbrew obciążającemu tę stronę zobowiązaniu, pomimo uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, druga strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 mln zł. Ewentualna zapłata kary umownej wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych uzupełniających.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest szacowana wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI