Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty EBI

RB EBI 01/2013
Data sporządzenia: 2013-01-22

 

Informacja o odstąpieniu od stosowania reguły Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 

Zarząd ALMA MARKET SA („Spółka”) działając zgodnie z par. 29 Regulaminu Giełdy niniejszym informuje, że podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania zasady opisanej w pkt. 10 części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” polegającej na zapewnieniu akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W związku z powyższym zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo nie zostanie zamieszczony na internetowej stronie korporacyjnej Spółki (pkt. 1, 9a części II Dobrych Praktyk).


Przyczyną decyzji o nieprzestrzeganiu ww. zasady jest kosztochłonność zastosowania ww. zasady, która w opinii Zarządu Spółki jest niewspółmierna do potencjalnych korzyści wynikających dla inwestorów. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że pozostałe reguły dotyczące organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia są stosowane, Spółka przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz dokłada starań, aby polityka informacyjna była przejrzysta i efektywna. W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółka umożliwia wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom korzystanie z przysługujących im uprawnień.

TAGI