Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 12/2007   Sporządzono: 2007-04-20  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 19 kwietnia 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Instytucją Kultury ESTRADA ŚLĄSKA z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA budynku „HALI PARKOWEJ” przy ulicy Kościuszki w Katowicach z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy, w którym dotychczas znajdował się supermarket ELEA.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia Delikatesów ALMA z prawem do przedłużenia tej umowy na dwa kolejne 5-letnie okresy najmu. Wartość umowy za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów bez uwzględniania waloryzacji) wyniesie około 11,3 mln zł.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych których jednak wysokość nie przekroczy równowartości kwoty 200 tys. EUR. Ewentualna zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych uzupełniających.

Przewidywane otwarcie Delikatesów ALMA w Katowicach w związku z podpisaną umową najmu może nastąpić w IV kwartale 2007 r. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI