Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 21/2007   Sporządzono: 2007-05-17  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 17 maja 2007 roku spółka podpisała przedwstępną umowę najmu z Akademią Sztuk Pięknych z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy najmu przez Alma Market SA, dotyczącej pomieszczeń w budynku zabytkowym „Wielka Zbrojownia” w Gdańsku, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

Przyrzeczona umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat licząc od dnia wydania lokalu. Wartość umowy za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów) wyniesie około 17 mln zł.

Przewidywane otwarcie Delikatesów ALMA w „Wielkiej Zbrojowni” w Gdańsku, w związku z przyrzeczoną umową najmu, może nastąpić na przełomie 2007 i 2008 roku.

W przypadku nie dopełnienia warunków umowy najmu, ALMA Market SA zobowiązuje się zapłacić kary umowne o charakterze porządkowym. Łączna wysokość kar umownych może przekroczyć 200 tys EUR, w przypadku skumulowania powyższych kar lub znacznego opóźnienia wynikającego z winy ALMA Market SA.

Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Wynajmującego do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI