Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Znacząca umowa z jednym podmiotem i ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 32/2003   Sporządzono: 2003-12-24  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2003 roku została zawarta umowa z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy której Bank ten wystawił gwarancję w kwocie 652 tys. EUR na rzecz GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. zabezpieczającą warunki umowy najmu którą Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. podpisała z GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. (raport bieżący nr 28/2003 z dnia 28 października).

  zobacz szczegóły
 • Podwyższenie prognozowanych wyników na 2003 rok

  Numer raportu: RB 31/2003   Sporządzono: 2003-12-15  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, o podwyższeniu prognozowanych jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto oraz skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży za 2003 rok.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana znaczącej umowy z podmiotem spełniającej łącznie kryterium znaczącej umowy (z BRE Bank SA)

  Numer raportu: RB 30/2003   Sporządzono: 2003-12-05  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2003 roku zostały zawarte następujące aneksy do umów z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków : 1. Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, na mocy którego przedłużony został kredyt do maksymalnej kwoty 4 000 tys. zł na okres do dnia 30 września 2004 roku. Kredyt ten jest wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności F.H. "KrakChemia" S.A.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 29/2003   Sporządzono: 2003-11-25  

  W dniu 25 listopda 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że do dnia 25 listopada 2003 roku dokonał transakcji nabycia 25 100 akcji na okaziciela Spóki Firma Handlowa "KrakChemia" S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów nr 6, po średniej cenie jednostkowej 8,80 zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 28/2003   Sporządzono: 2003-10-28  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 28 października 2003 roku została zawarta umowa najmu z GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana znaczących umów

  Numer raportu: RB 27/2003   Sporządzono: 2003-10-08  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, że podjął decyzję o przekazaniu wybranych pozycji sporządzonej prognozy wyników finansowych skonsolidowanych i jednostkowych do wiadomości publicznej.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 26/2003   Sporządzono: 2003-10-01  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 30.09.2003 roku dokonana została zmiana umowy zawartej w dniu 2 maja 2001 roku wraz z późniejszymi aneksami (opisanej w RB 16/2001 i RB 7/2002 i RB …/2003) z "ESSO POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana znaczących umów

  Numer raportu: RB 25/2003   Sporządzono: 2003-10-01  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że: 1. W dniu 30 września 2003 roku został zawarty aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy którego przedłużony został kredyt do maksymalnej kwoty 4 000 tys. zł na okres do dnia 31 marca 2004 roku. Kredyt ten jest wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności F.H. "KrakChemia" S.A.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 24/2003   Sporządzono: 2003-09-12  

  W dniu 12 września 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że do dnia 12 września 2003 roku dokonał transakcji nabycia 52 331 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., po średniej cenie jednostkowej 8,42 zł, stanowiących 1,63 % akcji spółki i 0,93 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 23/2003   Sporządzono: 2003-08-28  

  W dniu 28 sierpnia 2003 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Henryka Kuśnierza, że do dnia 28 sierpnia 2003 roku dokonał transakcji nabycia 33 000 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" SA, po średniej cenie jednostkowej 7,90 zł. Akcje te stanowią 1,03% kapitału zakładowego spółki i 0,59% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie nieruchomości

  Numer raportu: RB 22/2003   Sporządzono: 2003-08-14  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 sierpnia 2003 roku została podpisana umowa w formie aktu notarialnego z Gminą Miasta Dębica dotycząca nabycia nieruchomości połozonej w Dębicy przy ulicy Ks. Nosala i Sobieskiego o łącznej powierzchni 17 536 m2.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 21/2003   Sporządzono: 2003-08-11  

  W dniu 11 sierpnia 2003 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Henryka Kuśnierza, że w dniu 07 sierpnia 2003 roku dokonał transakcji nabycia 29 699 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" SA, po średniej cenie jednostkowej 7,17 zł. Akcje te stanowią 0,92% kapitału zakładowego spółki i 0,53% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 20/2003   Sporządzono: 2003-07-29  

  W dniu 29 lipca 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Grzegorza Pilcha, że do dnia 28 lipca 2003 roku jego współmałżonka nabyła 20 000 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., po średniej cenie jednostkowej 5,81 zł. Akcje te stanowią 0,62 % kapitału zakładowego Spółki i 0,36 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 19/2003   Sporządzono: 2003-07-25  

  W dniu 25 lipca 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że w dniu 21 lipca 2003 roku dokonał transakcji nabycia 295 786 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., po średniej cenie jednostkowej 5,00 zł, stanowiących 9,19 % akcji spółki i 5,27 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 18/2003   Sporządzono: 2003-07-25  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2003 roku dokonała przewalutowania kredytu inwestycyjnego denominowanego w dolarch amerykańskich na kredyt denominowany w EURO w BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15, w równowartości 3 229 tys. PLN na dzień przewalutowania.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie znacznego pakietu akcji

  Numer raportu: RB 17/2003   Sporządzono: 2003-07-24  

  W dniu 24 lipca 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, w którym Korporacja Gospodarczej "efekt" S.A. zawiadamia, że w pozasesyjnej transakcji pakietowej dokonanej w dniu 21 lipca 2003 roku zbyła 295 786 akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

  zobacz szczegóły
 • Oświadczenie w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego

  Numer raportu: RB 16/2003   Sporządzono: 2003-07-01  

  Na podstawie par. 22a ust. 2 i 3 Regulaminu Giełdy zgodnie z par. 2 ust. 1 uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2002 r. i par. 2 ust. 1 uchwały nr 273/2002 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2002 r. zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. oświadcza iż

  zobacz szczegóły
 • Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

  Numer raportu: RB 15/2003   Sporządzono: 2003-07-01  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 czerwca 2003 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej F.H. "KrakChemia" S.A.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 30 czerwca 2003 roku

  Numer raportu: RB 14/2003   Sporządzono: 2003-06-30  

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w dniu 30 czerwca 2003 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały WZA F.H. "KrakChemia" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku

  Numer raportu: RB 13/2003   Sporządzono: 2003-06-30  

  UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY FIRMY HANDLOWEJ "KRAKCHEMIA" S.A.W KRAKOWIE W DNIU 30 CZERWCA 2003 ROKU

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 12/2003   Sporządzono: 2003-06-23  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza zgodnie z § 16 ustęp 2 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych: za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, tj. Kancelarię Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o..

  zobacz szczegóły
 • Projekty uchwał na WZA F.H. "KrakChemia" SA w dniu 30.06.2003 roku

  Numer raportu: RB 11/2003   Sporządzono: 2005-06-20  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.H. "KrakChemia" SA, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2003 roku

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 10/2003   Sporządzono: 2003-06-04  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 03 czerwca 2003 roku zawarła umowę o kredyt obrotowy z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15, w wysokości 2 500 tys. zł na okres od dnia 04 czerwca 2003 roku do 30 września 2003 roku. Kredyt ten zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności spółki.

  zobacz szczegóły
 • Udzielenie znaczącego poręczenia spółce zależnej

  Numer raportu: RB 09/2003   Sporządzono: 2003-06-04  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2003 roku udzieliła spółce zależnej "KrakChemia-Hurt" Sp. z o.o. poręczenia wekslowego do kwoty 8 000 tys. zł za ewentualne niezapłacone zobowiązania handlowe spółki zależnej na rzecz "Basell Orlen Polyolefins" Sp. z o.o.

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 08/2003   Sporządzono: 2003-05-30  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2003 roku, wygasła warunkowa, przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości z POLIMAR 8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z upływem terminu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży i nie ziszczeniu się warunków zawarcia umowy ostatecznej. Przedmiotem umowy było zobowiązanie do sprzedaży działek znajdujących się w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej.

  zobacz szczegóły

TAGI