Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 24/2003   Sporządzono: 2003-09-12  W dniu 12 września 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że do dnia 12 września 2003 roku dokonał transakcji nabycia 52 331 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., po średniej cenie jednostkowej 8,42 zł, stanowiących 1,63 % akcji spółki i 0,93 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. W wyniku dokonanych transakcji posiada 1 125 161 akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., które stanowią 34,98% ogólnej liczby akcji spółki i dają prawo wykonywania 2 252 805 głosów na WZA, co stanowi 40,11% ogólnej sumy głosów na WZA Spółki.

Podstawa prawna :
§ 5 ust. 1 pkt 7 "RRM GPW"

TAGI