Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana znaczących umów

Numer raportu: RB 25/2003   Sporządzono: 2003-10-01  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że :

1. W dniu 30 września 2003 roku został zawarty aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy którego przedłużony został kredyt do maksymalnej kwoty 4 000 tys. zł na okres do dnia 31 marca 2004 roku. Kredyt ten jest wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności F.H. "KrakChemia" S.A. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, odsetki są płatne miesięcznie. Zabezpieczeniem kredytu są:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3 900 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 500 tys. zł na nieruchomości spółki położonej w Krakowie.
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków znajdujących się na nieruchomości objętej hipoteką.
2. W dniu 30 września 2003 roku został zawarty aneks do umowy o kredyt obrotowy z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15, na mocy którego przedłużony został kredyt w kwocie 2 500 tys. zł do 31 marca 2003 roku. Kredyt ten jest wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności spółki. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększone o marżę banku. Odsetki są płatne miesięcznie. Zabezpieczeniem kredytu są:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka zwykła w kwocie 2 500 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 250 tys. zł na nieruchomości spółki położonej w Krakowie.
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków znajdujących się na nieruchomości objętej hipoteką.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu jednej z umów z jednym podmiotem przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy
F.H. "KrakChemia" S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Banku na rzecz którego ustanowiona będzie hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego oraz umów kredytowych i gwarancji.

Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. zawierała z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15 również umowy kredytowe i umowy gwarancji bankowych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z których umowa o kredyt w rachunku bieżącym opisana powyżej w wysokości nie przekraczającej 4 000 tys. zł jest umową o największej wartości.

Podstawa prawna :
"RRM" §5 ust 1 pkt 1 i §9

TAGI