Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 07/2003   Sporządzono: 2003-05-30  

  W dniu 30 maja 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Grzegorza Pilcha, że do dnia 30 maja 2003 roku dokonał transakcji nabycia 20 049 akcji na okaziciela serii B Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., po średniej cenie jednostkowej 4,33 zł. Akcje te stanowią 0,62 % akcji spółki i 0,36 % głosów na WZA spółki.

  zobacz szczegóły
 • Porządek obrad na WZA Spółki

  Numer raportu: RB 06/2003   Sporządzono: 2003-05-23  

  ZARZĄD FIRMY HANDLOWEJ "KRAKCHEMIA" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 395, 399 par. 1, 402 K.S.H. ZWOŁUJE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2003 R. O GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE SPÓŁKI, PRZY UL. PILOTÓW 6 W KRAKOWIE ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD

  zobacz szczegóły
 • Zmiana znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 05/2003   Sporządzono: 2003-02-25  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A informuje, że w dniu 24 lutego 2003 roku podpisała aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z POLIMAR 8 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w myśl którego przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 31.05.2003 r. po spełnieniu warunków określonych w umowie przedwstępnej sprzedaży.

  zobacz szczegóły
 • Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 04/2003   Sporządzono: 2003-02-10  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2003 r. ustanowiła hipotekę kaucyjną w kwocie 2 000 tys. zł na rzecz PKO BP SA VI Oddział w Krakowie na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6 objętej księgą wieczystą KW 212001 i cesję praw z polisy ubezpieczeniowej budynków znajdujących się na nieruchomości objętej tą hipoteką, tytułem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez ten Bank spółce zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych

  Numer raportu: RB 03/2003   Sporządzono: 2003-01-27  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2003 roku oraz termin przekazania raportu rocznego za 2002 rok.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 02/2003   Sporządzono: 2003-01-24  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje o dokonanej w dniu 24.01.2003 roku zmianie umowy zawartej w dniu 2 maja 2001 roku wraz z późniejszymi aneksami (opisanej w RB 16/2001 i RB 7/2002) z "ESSO POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zobowiązanie do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, znajdującej się w Krakowie przy ul. Pilotów 6, oraz własności znajdujących się na tej działce budynku i budowli.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 01/2003   Sporządzono: 2003-01-16  

  Firma Handlowa „KrakChemia” S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2003 roku otrzymała od spółki zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. informację, że zostało zmienione porozumienie handlowe pomiędzy tą spółką a PKN ORLEN S.A. w sprawie wysokości limitu zobowiązań handlowych KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. wobec PKN ORLEN S.A.

  zobacz szczegóły

TAGI