Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana znaczącej umowy

Numer raportu: RB 26/2003   Sporządzono: 2003-10-01  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 30.09.2003 roku dokonana została zmiana umowy zawartej w dniu 2 maja 2001 roku wraz z późniejszymi aneksami (opisanej w RB 16/2001 i RB 7/2002 i RB …/2003) z "ESSO POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zobowiązanie do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, znajdującej się w Krakowie przy ul. Pilotów 6, oraz własności znajdujących się na tej działce budynku i budowli. Powyższa nieruchomość zostanie sprzedana za cenę 3 175 tys. zł. "ESSO POLSKA" Sp. z o.o. wpłaciło zaliczkę stanowiącą równowartość ceny umowy po podpisaniu umowy przedwstępnej.

Zmianie uległ warunek rozwiązujący umowę przedwstępną oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Zgodnie z podpisanym aneksem, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przedwstępnej przez "ESSO POLSKA" Sp. z o.o. może nastąpić w terminie do 31 marca 2004 roku lub upływu tej daty bez złożenia takiego oświadczenia, pod warunkiem, że wcześniej nie zostało złożone oświadczenie przez "ESSO POLSKA" Sp. z o.o. o zrzeczeniu się prawa do odstąpienia od umowy przedwstępnej. Umowa przyrzeczona może zostać zawarta nie wcześniej niż 31 marca 2004 roku, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2004 roku.

Po złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się przez "ESSO POLSKA" Sp. z o.o. prawa odstąpienia od zawarcia umowy przyrzeczonej, w przypadku gdyby jedna ze stron uchylała się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona umowy może żądać kary umownej w wysokości kwoty zaliczki. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia uprawnień do roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tej kary. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w dniu jej podpisywania.

Podstawa prawna :
"RRM": Par 5 ust1 pkt. 3 i par 9

TAGI