Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 29/2003   Sporządzono: 2003-11-25  W dniu 25 listopda 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że do dnia 25 listopada 2003 roku dokonał transakcji nabycia 25 100 akcji na okaziciela Spóki Firma Handlowa "KrakChemia" S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów nr 6, po średniej cenie jednostkowej 8,80 zł. Po nabyciu akcji objętych niniejszym zawiadomieniem posiada 1 150 261 akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.,co stanowi 35,76% kapitału zakładowego i dają prawo wykonywania 2 277 905 głosów, co stanowi 40,55% ogólnej sumy głosów na WZA Spółki.

Podstawa prawna :
§ 5 ust. 1 pkt 7 "RRM GPW"

TAGI