Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Numer raportu: RB 15/2003   Sporządzono: 2003-07-01  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 czerwca 2003 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej F.H. "KrakChemia" S.A.

Ze stanowiska sekretarza Rady Nadzorczej została odwołana Alicja Gocman.

Na stanowisko członka Rady Nadzorczej powołani zostali: Władysław Kardasiński oraz Tadeusz Broszewski.

Tadeusz Broszewski - 49 lat, wykształcenia wyższe, tytuł magistra inżyniera chemika uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1979 roku. Od roku 1979 do 1984 pracował w Kombinacie Rolno-Przemysłowym "Igloopol" w Dębicy. Od 1984 roku zajmuje się prywatną działalnością i w chwili obecnej jest współwłaścicielem i udziałowcem w następujących przedsiębiorstwach: F.P.H "Beteco 2" S.C. w Dębicy, F.H.U. "Sanitech" Sp. Jawna w Dębicy, F.H.U "Sanitech-Plus" Sp. Jawna w Debicy, "Igloobud" Sp. z o.o. w Dębicy. Prowadzona przez niego działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez F.H. "KrakChemia" S.A. Jest powiązany rodzinnie z osobą akcjonariusza większościowego pana Henryka Kuśnierza w II stopniu powinowactwa. Nie zamieszczono o nim informacji w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Władysław Kardasiński - 67 lat, wykształcenie średnie, administracyjno-prawne, szkoła oficerska. Od roku 1954 do 1986 służył jako żołnierz zawodowy. Nie prowadzi działalności która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do F.H. "KrakChemia" S.A. Jest powiązany rodzinnie
z osobą akcjonariusza większościowego pana Jerzego Mazgaja w I stopniu powinowactwa. Nie zamieszczono o nim informacji w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna :
§ 5 ust. 1 pkt 30 i 31
§ 36 i § 37

TAGI