Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 28/2003   Sporządzono: 2003-10-28  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 28 października 2003 roku została zawarta umowa najmu z GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy umowy, Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. zostanie najemcą powierzchni na której będzie prowadziła sprzedaż detaliczną w obiekcie o nazwie ALMA DELIKATESY w Galerii Kazimierz w Krakowie u zbiegu ulic Daszyńskiego i Podgórskiej.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia rozpoczęcia działalności przez Firmę Handlową "KrakChemia" S.A. w tym obiekcie z możliwością przedłużania umowy na kolejne 5 letnie okresy. Wartość umowy najmu za podstawowy okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i czynszów dodatkowych za zarządzanie i administrowanie obiektem w pierwszym roku jego działalności) wynosi równowartość w złotych polskich 5,4 mln EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 25 mln PLN.

W umowie najmu zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć nawet 10% wartości umowy w przypadku gdyby F. H. "KrakChemia" S.A. nie dostarczała (lub znacznie opóźniała się) z dostarczeniem określonych w umowie dokumentów dotyczących przeprowadzonych prac wykończeniowych, zwlekała ze zwrotem powierzchni najmu po jego zakończeniu, jak też w trakcie trwania najmu nie dostarczała (lub znacznie opóźniała się) z dostarczaniem innych uzgodnionych w umowie dokumentów czy też nie wypełniała obowiązków wynikających z prowadzenia handlu na wynajętych powierzchniach najmu. Przy czym określone w umowie zapisy dotyczące kar umownych mają charakter porządkowy i ewentualne ich naliczenie musiałoby być poprzedzone stosownym upomnieniem, stąd możliwość nałożenia kar umownych, które mogłyby przekroczyć 10% wartości umowy jest mało prawdopodobna. Ewentualna zapłata niektórych kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

Podstawa prawna :
"RRM" §5 ust 1 pkt 3 w związku z §9

TAGI