Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 19/2003   Sporządzono: 2003-07-25  W dniu 25 lipca 2003 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że w dniu 21 lipca 2003 roku dokonał transakcji nabycia 295 786 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., po średniej cenie jednostkowej 5,00 zł, stanowiących 9,19 % akcji spółki i 5,27 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. W wyniku dokonanych transakcji posiada 1 072 830 akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., które stanowią 33,35% ogólnej liczby akcji spółki i dają prawo wykonywania 2 200 474 głosy na WZA,co stanowi 39,18% ogólnej sumy głosów na WZA Spółki. Jednocześnie Prezes Zarządu Jerzy Mazgaj poinformował, że jego inwestycja ma charakter długoterminowy i w okresie 12 - tu miesiecy od złożenia niniejszego zawiadomienia zamierza zwiększać swój udział w Spółce do poziomu nie większego jednak niż 50% głosów na WZA Spółki.

Podstawa prawna :
Art.148, pkt 1 "PPO"
par.5 ust.1 pkt 7 "RRM GPW"

TAGI