Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

Numer raportu: RB 12/2003   Sporządzono: 2003-06-23  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza zgodnie z § 16 ustęp 2 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych: za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, tj. Kancelarię Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17. Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych uchwałą nr 104/54/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19.04.1995r. nr ewidencyjny 327. Umowa dotyczyć będzie okresu 2003 roku.

F.H. "KrakChemia" S.A. w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "KONTO" sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za lata 1997-2002, rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za lata 1996-2002, przeglądów półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań za lata 1997-2002.

Podstawa prawna :
§ 5 ust. 1 pkt 28 i § 34 "RRM GPW"

TAGI