Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana znaczącej umowy z podmiotem spełniającej łącznie kryterium znaczącej umowy (z BRE Bank SA)

Numer raportu: RB 30/2003   Sporządzono: 2003-12-05  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2003 roku zostały zawarte następujące aneksy do umów z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków :

1. Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, na mocy którego przedłużony został kredyt do maksymalnej kwoty 4 000 tys. zł na okres do dnia 30 września 2004 roku. Kredyt ten jest wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności F.H. "KrakChemia" S.A. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, odsetki są płatne miesięcznie. Zabezpieczeniem kredytu są:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3 900 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 500 tys. zł na nieruchomości spółki położonej w Krakowie.
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków znajdujących się na nieruchomości objętej hipoteką.
2. Aneks do umowy o kredyt obrotowy, na mocy którego przedłużony został kredyt w kwocie
2 500 tys. zł do 30 września 2004 roku. Kredyt ten jest wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności spółki. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększone o marżę banku. Odsetki są płatne miesięcznie. Zabezpieczeniem kredytu są:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka zwykła w kwocie 2 500 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 250 tys. zł na nieruchomości spółki położonej w Krakowie.
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków znajdujących się na nieruchomości objętej hipoteką.
3. Aneks do umowy o udzielenie gwarancji bankowej, na mocy którego przedłużona została gwarancja bankowa w kwocie do 3 175 tys. zł do
9 lipca 2004 roku. Gwarancja ta zabezpiecza zwrot zaliczki otrzymanej od"ESSO POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Aneks do umowy gwarancji został podpisany w związku z tym, że zmianie uległ warunek rozwiązujący umowę przedwstępną oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej (raport bieżący nr 26/2003 z dnia 1.10.2003 r.). F.H. "KrakChemia" S.A. od udzielonej gwarancji uiszcza opłaty kwartalne na rzecz BRE Bank S.A. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Kryterium uznania powyższych aneksów do umów za znaczące jest zmiana trzech umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy (łączna wartość tych umów 9 675 tys. zł) z jednym podmiotem (BRE Bank S.A.) przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. zawierała już z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15 aneksy do tych umów kredytowych i umowy gwarancji bankowej w okresie ostatnich 12 miesięcy, z których umowa o kredyt w rachunku bieżącym opisana powyżej w wysokości nie przekraczającej 4 000 tys. zł jest umową o największej wartości.

Podstawa prawna :
"RRM": Par 5 ust 1 pkt. 3 i par 9

TAGI