Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 10/2003   Sporządzono: 2003-06-04  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 03 czerwca 2003 roku zawarła umowę o kredyt obrotowy z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15, w wysokości 2 500 tys. zł na okres od dnia 04 czerwca 2003 roku do 30 września 2003 roku. Kredyt ten zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności spółki. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, powiększone o marżę banku. Odsetki płatne miesięcznie.

Zabezpieczeniem kredytu są:
-weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
-hipoteka zwykła w kwocie 2 500 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 250 tys. zł na nieruchomości spółki położonej w Krakowie.
Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowione zostanie dodatkowe obciążenie hipoteczne w księgach rachunkowych F.H. "KrakChemia" S.A., na które składają się wieczyste użytkowanie gruntu oraz własność budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości wynosi 11 697 tys. zł. Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. zawierała z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15 również umowy kredytowe i umowy gwarancji bankowych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z których umowa o kredyt w rachunku bieżącym z 07.11.2002 r. (RB 22/2002) w wysokości nie przekraczającej 4 000 tys. zł jest umową o największej wartości. Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. posiada również zawarte z BRE Bank S.A. Oddział Regionalny w Krakowie inne umowy kredytowe i umowy gwarancji bankowych zawarte w okresie poprzedzającym poprzednie
12 miesięcy.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy
F.H. "KrakChemia" S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Banku na rzecz którego ustanowiona będzie hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego oraz umowów kredytowych
i gwarancji.

Podstawa prawna :
§ 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 "RRM"