Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 50/2007   Sporządzono: 2007-12-21  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 21 grudnia 2007 roku spółka podpisała umowę o roboty budowlane z IXO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 49/2007   Sporządzono: 2007-12-17  

  Zarząd Alma Markety SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego Mariusza Wojdon, który poinformował, że w dniach od 10 do 17 grudnia 2007 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na GPW nabył łącznie 4 000 sztuk akcji ALMA MARKET SA

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 48/2007   Sporządzono: 2007-12-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 13 grudnia 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo - Transportowym „Transhurt” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrum Handlowym w Lublinie z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Podwyższenie prognozowanych wyników na 2007 rok

  Numer raportu: RB 47/2007   Sporządzono: 2007-12-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA w 2007 roku przekroczy 30 mln zł.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 46/2007   Sporządzono: 2007-11-20  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 20 listopada 2007 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o nabyciu akcji spółki ALMA MARKET SA o następującej treści

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 45/2007   Sporządzono: 2007-11-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 13 listopada 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Hala Koszyki Savleight Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrum Handlowym w Warszawie z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2007 roku

  Numer raportu: RB 44/2007   Sporządzono: 2007-11-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 3/2007, terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2007 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 43/2007   Sporządzono: 2007-10-30  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 29 października 2007 roku spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w formie limitu kredytowego wielocelowego do wysokości 5 mln zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 42/2007   Sporządzono: 2007-10-25  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 25 października 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Poland Business Park XI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrum Handlowym w Radomiu z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 41/2007   Sporządzono: 2007-10-22  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 22 października 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Manhattan Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrum Handlowo – Usługowym w Płocku z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 40/2007   Sporządzono: 2007-10-17  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 17 października 2007 roku wpłynęły do spółki zawiadomienia w związku z nabyciem akcji spółki przez następujące osoby

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E

  Numer raportu: RB 39/2007   Sporządzono: 2007-10-11  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 10 października 2007 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Krakowski Kredens Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 38/2007   Sporządzono: 2007-10-11  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 11 października 2007 roku wpłynęło postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu wpisu w dniu 2 października 2007 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Krakowski Kredens Sp. z o.o. do kwoty 2 000 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja i dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

  Numer raportu: RB 37/2007   Sporządzono: 2007-10-09  

  Zarząd ALMA MRKET SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 781/2007 w dniu 5 października 2007 roku o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki oraz o wprowadzeniu z dniem 10 października 2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 36/2007   Sporządzono: 2007-09-25  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 24 września 2007 roku wpłynęło postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu wpisu w dniu 12 września 2007 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o. do kwoty 8 000 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 35/2007   Sporządzono: 2007-09-25  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 24 września 2007 roku spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu nieruchomości oraz finansowanie wykończenia i wyposażenia obiektu handlowego ALMA Delikatesy w Sopocie.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 34/2007   Sporządzono: 2007-09-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 24 września 2007 roku spółka zależna ALMA DEVELOPMENT Sp. z o.o. podpisała umowę kredytową z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowania i refinansowanie zakupu nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie i Krakowie.

  zobacz szczegóły
 • Udzielenie podmiotowi zależnemu poręczenia kredytowego

  Numer raportu: RB 33/2007   Sporządzono: 2007-09-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 4 września 2007 roku zarząd spółki przedłużył poręczenie wekslowe udzielone spółce zależnej Krakchemia SA na rzecz BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Zakończenie części subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

  Numer raportu: RB 32/2007   Sporządzono: 2007-08-29  

  W związku z realizacją 3-letniego programu motywacyjny dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla spółki, polegającym na obejmowaniu akcji spółki przez osoby uczestniczące w programie motywacyjnym

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego dotyczącego ujawnienia informacji dotyczącej uzyskania przez spółkę zależną decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla realizacji budynku biurowego wraz z parkingami w Krakowie

  Numer raportu: RB-K 31/2007   Sporządzono: 2007-08-22  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w przesłanym raporcie bieżącym nr 31 z dnia 22 sierpnia 2007 błędnie podano przewidywaną wartość inwestycji. Wartość inwestycji przekroczy 10% kapitałów własnych ALMA MARKET SA, a nie jak podano wcześniej wartość kapitałów własnych.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji dotyczącej uzyskania przez spółkę zależną decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla realizacji budynku biurowego wraz z parkingami w Krakowie

  Numer raportu: RB 31/2007   Sporządzono: 2007-08-22  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 21 sierpnia 2007 roku wpłynęło od spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o. zawiadomienie o uzyskaniu przez tą spółkę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla realizacji budynku biurowego wraz z parkingami w Krakowie.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 30/2007   Sporządzono: 2007-08-10  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 10 sierpnia 2007 roku spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem BGŻ SA z siedzibą w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 29/2007   Sporządzono: 2007-08-07  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 6 sierpnia 2007 roku została zawarta z Domem Maklerskim Capital Partners SA z siedzibą w Warszawie umowa w wyniku której ALMA MARKET SA zobowiązała się do nie sprzedawania żadnej z posiadanych akcji spółki zależnej Krakchemia SA

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 28/2007   Sporządzono: 2007-07-27  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w związku z podpisaną dnia 26 lipca 2007 roku umową kredytu obrotowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, wzrosła wartość wszystkich umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy do wysokości 39 978 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 27/2007   Sporządzono: 2007-07-20  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, iż w dniu 19 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza spółki w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu spółki, dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

  zobacz szczegóły

TAGI