Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o.

Numer raportu: RB 36/2007   Sporządzono: 2007-09-25  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 24 września 2007 roku wpłynęło postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu wpisu w dniu 12 września 2007 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o. do kwoty 8 000 tys. zł. Kapitał zakładowy spółki zależnej przed jego podwyższeniem wynosił 6 000 tys. zł.

Alma Market SA posiada 100% udziałów i głosów w Alma Development Sp. z o.o., której obecnie kapitał zakładowy wynosi
8 000 tys. zł i jest podzielony na 160 tys. równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

TAGI