Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Podwyższenie prognozowanych wyników na 2007 rok

Numer raportu: RB 47/2007   Sporządzono: 2007-12-05  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA w 2007 roku przekroczy 30 mln zł.

Tym samym Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że po dokonaniu podsumowania wyników sprzedaży spółek grupy kapitałowej za 11 miesięcy 2007 roku, oraz uwzględnieniu zdarzeń i wycen mających wpływ na skonsolidowane wyniki netto grupy, podjął decyzję o podwyższeniu prognozowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA na 2007 rok z kwoty 25 mln zł do kwoty przynajmniej 30 mln zł, co oznacza minimalny wzrost o 20% w stosunku do sporządzonej wcześniej prognozy przekazanej do publicznej wiadomości.

Podstawą do zmiany prognozy skonsolidowanego zysku netto Grupy ALMA MARKET SA jest przede wszystkim wartość realizowanej skonsolidowanej sprzedaży, która w 2007 roku przekroczy 630 mln zł.
Ponadto zmiana publikowanej prognozy skonsolidowanego zysku netto uwzględnia :
- dodatni wynik na emisji kapitału spółki zależnej Krakchemia SA wykazany i opisany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2007 roku,
- zakończenie w listopadzie 2007 roku procesu przejęcia i połączenie z działalnością Alma Market SA trzech obiektów handlowych wraz z ich pracownikami zgodnie z wcześniej zawartą umową i wstępnie dokonaną wyceną tej operacji,
- brak wcześniej uwzględnianej w prognozie sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Pilotów na rzecz firmy LEOPARD SA,
ze względu na to że do końca 2007 roku nie zostaną spełnione warunki wynikające z podpisanej umowy przedwstępnej,
- dodatkową rezerwę kosztową, którą Alma Market SA utworzy w związku z możliwością realizacji nabycia uprawnień do objęcia akcji serii E w ramach programu motywacyjnego i uruchomienia nierynkowej części tego programu, na skutek podjętej decyzji Prezesa Zarządu w sprawie przyznania osobom uprawnionym prawa do nabycia obligacji z prawem do subskrybowania akcji serii E w ramach programu motywacyjnego.

ALMA MARKET SA przekazuje korektę prognoz w związku ze zmianą pozycji, która różni się o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

TAGI