Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 48/2007   Sporządzono: 2007-12-13  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 13 grudnia 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo - Transportowym „Transhurt” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrum Handlowym w Lublinie z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia Delikatesów ALMA z możliwością przedłużenia na dwa kolejne pięcioletnie okresy. Wartość umowy za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wyniesie około 16,8 mln zł.

W przypadku rozwiązania umowy najmu z winy najemcy, ALMA MARKET SA zobowiązuje się zapłacić karę umowną, której wysokość przekracza 200 tys. EUR. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Wynajmującego do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI