Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 42/2007   Sporządzono: 2007-10-25  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 25 października 2007 roku spółka podpisała umowę najmu z Poland Business Park XI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrum Handlowym w Radomiu z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia Delikatesów ALMA. Wartość umowy za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wyniesie około 20,9 mln zł.

W przypadku nie dopełnienia warunków umowy najmu, ALMA MARKET SA zobowiązuje się zapłacić kary umowne o charakterze porządkowym. Łączna wysokość kar umownych może przekroczyć 200 tys. EUR, w przypadku skumulowania powyższych kar lub znacznego opóźnienia wynikającego z winy ALMA MARKET SA. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Wynajmującego do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Przewidywane otwarcie Delikatesów ALMA w Centrum Handlowym w Radomiu w związku z podpisaną umową najmu nastąpi w II kwartale 2009 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI