Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 30/2007   Sporządzono: 2007-08-10  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 10 sierpnia 2007 roku spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem BGŻ SA z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie nowych obiektów handlowych – ALMA Delikatesy. Kredyt o wartości 21,9 mln zł, został udzielony na okres od 10.08.2007 do 27.02.2015 i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco oraz zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem kredytowania.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 25,8 mln zł.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI