Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E

Numer raportu: RB 39/2007   Sporządzono: 2007-10-11  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 10 października 2007 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

W związku z tym obecnie zarejestrowanych i w pełni opłaconych jest 4 243 587 akcji spółki, które dają prawo wykonywania 6 643 587 głosów.

Spółka poinformuje odrębnym raportem o rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki dokonana została w związku z realizacją 3-letniego programu motywacyjnego.
Opis programu emisji akcji serii E spółki, jak też opis emisji obligacji, znajduje się w Prospekcie Emisyjnym Spółki (http://www.almamarket.pl), który zawiera opis dopuszczonych do publicznego obrotu papierów wartościowych ALMA MARKET SA decyzją NR DSP/E/4110/21/32/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku.

Zarząd ALMA MARKET SA informował o zakończonej części subskrypcji związanej z wprowadzeniem 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w raporcie bieżącym 32/2007 w dniu 29.08.2007 roku.

TAGI