Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja i dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Numer raportu: RB 37/2007   Sporządzono: 2007-10-09  Zarząd ALMA MRKET SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 781/2007 w dniu 5 października 2007 roku o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki oraz o wprowadzeniu z dniem 10 października 2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 10 października 2007 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA podjął wcześniej uchwałę nr 670/07 o rejestrowaniu tych akcji w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosków i aneksu do listu księgowego sporządzonego dla tych akcji oraz dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Oznacza to, że rejestracja 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki może nastąpić 10 października 2007 roku, i będzie to wówczas dzień pierwszego notowania tych akcji w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych po asymilacji tych akcji z akcjami będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku.

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki jest realizowana w związku z realizacją 3-letniego programu motywacyjnego.
Opis programu emisji akcji serii E spółki, jak też opis emisji obligacji, znajduje się w Prospekcie Emisyjnym Spółki (http://www.almamarket.pl), który zawiera opis dopuszczonych do publicznego obrotu papierów wartościowych spółki dominującej decyzją NR DSP/E/4110/21/32/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku.

Zarząd ALMA Market SA informował o zakończonej części subskrypcji związanej z wprowadzeniem 26 597 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w raporcie bieżącym 32/2007 w dniu 29.08.2007 roku.

TAGI