Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

Numer raportu: RB 27/2007   Sporządzono: 2007-07-20  Zarząd ALMA Market SA informuje, iż w dniu 19 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza spółki w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu spółki, dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2007 rok. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

ALMA Market SA w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za lata 1997-2003, rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za lata 1996-2003, przeglądów półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań za lata 1997-2003.

Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem spółki i przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu spółki.

TAGI