Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 46/2007   Sporządzono: 2007-11-20  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 20 listopada 2007 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o nabyciu akcji spółki ALMA MARKET SA o następującej treści:

BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zawiadamia, że w wyniku nabyć akcji, rozliczonych w dniu 15 listopada 2007 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Alma Market SA.

Przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej klienci BZ WBK AIB Asset Management SA na rachunkach objętych umowami o zarządzanie posiadali 329 231 akcji spółki co stanowi 7,76% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 329 231 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Alma Market SA.

W dniu 15 listopada 2007 roku na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management SA objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie 342 131 akcji, co stanowi 8,06% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 342 131 głosów, co stanowi 5,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Alma Market SA.

Ponadto BZ WBK AIB Asset Management SA informuje, iż BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: „Fundusze”) spółce BZ WBK AIB Asset Management SA. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki Alma Market SA, BZ WBK AIB Asset Management SA zobowiązana jest uwzględnić je w zawiadomieniu.

TAGI