Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 34/2007   Sporządzono: 2007-09-24  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 24 września 2007 roku spółka zależna ALMA DEVELOPMENT Sp. z o.o. podpisała umowę kredytową z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowania i refinansowanie zakupu nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie i Krakowie. Kredyt o wartości 32 mln zł, został udzielony na okres od 4 września 2007 do 31 stycznia 2028 roku i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu są: weksel własny in blanco, przelew wierzytelności z umów najmu, cesja praw z wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia oraz zabezpieczenie na hipotekach nieruchomości będących przedmiotem kredytowania.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich
12 miesięcy wynosi 98 278 tys. zł.

TAGI