Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 50/2007   Sporządzono: 2007-12-21  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 21 grudnia 2007 roku spółka podpisała umowę o roboty budowlane z IXO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w związku z planowanym otwarciem obiektu handlowego Alma Delikatesy w budynku handlowo-usługowym zlokalizowanym w Sopocie. Obiekt ten jest własnością ALMA MARKET SA.

Umowa, której wartość wynosi 17 999 tys. zł, przewiduje zakończenie robót budowlanych do końca czerwca 2008 roku.

W przypadku nie dopełnienia warunków umowy przez jedną ze stron, umowa przewiduje kary umowne o charakterze porządkowym. Łączna wysokość kar umownych może przekroczyć 200 tys. EUR, w przypadku ciągłego naruszania postanowień umowy przez jedną ze stron. ALMA MARKET SA przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

W okresie ostatnich 12 miesięcy ALMA MARKET SA zawarła z IXO SERWIS Sp. z o.o. umowę o roboty budowlane w związku z czym łączna wartość umów z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 19 718 tys. zł. Umową o największej wartości jest umowa opisana powyżej.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI