Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zbycie aktywów znacznej wartości

  Numer raportu: RB 77/2004   Sporządzono: 2004-12-30  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2004 roku została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz odrębnej własności budynku i budowli wraz z częścią wyposażenia spółki na rzecz „BLACK RED WHITE” SA z siedzibą w Biłgoraju, za cenę 12 600 tys. złotych netto plus podatek VAT. Umową sprzedaży zostały objęte budynki obiektu handlowego „Wnętrze Plus”.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie aktywów znacznej wartości

  Numer raportu: RB 76/2004   Sporządzono: 2004-12-16  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 15 grudnia 2004 roku została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz odrębnej własności budynków i budowli wraz z częścią wyposażenia spółki na rzecz „Castorama Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 31 000 tys. złotych netto plus VAT.

  zobacz szczegóły
 • Przystąpienie do systemu ESPI

  Numer raportu: RB 75/2004   Sporządzono: 2004-12-10  

  ALMA MARKET SA informuje, że począwszy od dnia 10 grudnia 2004 roku obowiązki informacyjne Spółki jako spółki publicznej będą realizowane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 74/2004   Sporządzono: 2004-12-02  

  ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 1 grudnia 2004 roku została zawarta warunkowa umowa przedwstępna sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz budynków stanowiących odrębny przedmiot własności na rzecz „BLACK RED WHITE” SA z siedzibą w Biłgoraju.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 73/2004   Sporządzono: 2004-12-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2004 roku została zawarta umowa o generalne wykonawstwo inwestycji z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Produkcyjno- Usługowo- Handlowym PASTAN-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest generalne wykonanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe PASTAN-POL Sp. z o.o. lokalu użytkowego w centrum handlowo-usługowym PROMENADA w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75c, przeznaczonego na delikatesy ALMA.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie aktywów znacznych wartości

  Numer raportu: RB 72/2004   Sporządzono: 2004-12-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 01 grudnia 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła: 1. 50 Certyfikatów Depozytowych wyemitowanych przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 5 000 tys. zł z datą wykupu 16 czerwca 2005 roku. Łączna cena nabycia certyfikatów wyniosła 4 823 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie aktywów znacznych wartości

  Numer raportu: RB 71/2004   Sporządzono: 2004-11-30  

  arząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 30 listopada 2004 roku zawarła kolejną z serii transakcji sell-buy-back nabywając bony skarbowe o wartości 11 654 tys. zł od banku BGŻ SA, który zobowiązał się odkupić je od ALMA MARKET SA w terminie 01 grudnia 2004 roku za cenę 11 666 tys. zł. Alma Market SA posiada już bony skarbowe o wartości 6 016 tys. zł z terminem odkupu 02 grudnia 2004 roku od Bank BGŻ SA.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie aktywów znacznych wartości

  Numer raportu: RB 70/2004   Sporządzono: 2004-11-29  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu  29 listopada 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła bony skarbowe o wartości 11 702 tys. zł. Transakcja zakupu bonów skarbowych ma charakter transakcji sell-buy-back. Bony skarbowe zostały nabyte od Banku BGŻ SA, który zobowiązał się odkupić je od ALMA MARKET SA w terminie  30 listopada 2004 roku za cenę 11 704 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie aktywów znacznych wartości

  Numer raportu: RB 69/2004   Sporządzono: 2004-11-26  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 26 listopada 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła bony skarbowe o wartości 12 296 tys. zł Transakcja zakupu bonów skarbowych ma charakter transakcji sell-buy-back. Bony skarbowe zostały nabyte od Banku BGŻ SA, który zobowiązał się odkupić je od ALMA MARKET SA w terminie  29 listopada 2004 roku za cenę 12 304 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Krakchemia S.A.

  Numer raportu: RB 68/2004   Sporządzono: 2004-11-25  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu  25 listopada 2004 roku został powiadomiony przez spółkę zależną Krakchemia SA (zmiana nazwy spółki zależnej z Krakchemia-Hurt SA. na Krakchemia SA nastąpiła w dniu 16 listopada 2004 roku, decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) o zawarciu w dniu 19 listopada 2004 roku trójstronnej umowy handlowej między: Krakchemia SA, BASELL POLYOLEFINS COMPANY N.V./S.A. z siedzibą w Brukseli oraz polską spółką BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie aktywów znacznych wartości

  Numer raportu: RB 67/2004   Sporządzono: 2004-11-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 15 listopada 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła: I. Weksle Inwestycyjne wystawione przez Polfactor SA z siedzibą w Warszawie o wartości 12 300 tys. zł z dniem wykupu 26 listopada 2004 r. Spółka Polfactor SA która wystawiła weksle inwestycyjne jest spółką zależną od BRE Bank SA i należy do Grupy BRE Bank.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 66/2004   Sporządzono: 2004-10-27  

  W dniu 27 pażdziernika 2004 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od Marka Dybalskiego członka Rady Nadzorczej, że do dnia 28 września 2004 roku zbył 1 290 akcji spółki ALMA MARKET SA po cenie jednostkowej 30,60 zł.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd przekształcenia spółki zależnej i jej nowej struktury kapitału zakładowego

  Numer raportu: RB 65/2004   Sporządzono: 2004-10-08  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 8 października 2004 roku otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej KrakChemia-Hurt SA (wcześniej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.) o zarejestrowaniu w dniu 1 października 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia spółki zależnej w spółkę akcyjną i wpisaniu spółki już jako KrakChemia-Hurt SA do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000217346.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczących umów i rozwiązanie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 64/2004   Sporządzono: 2004-10-08  

  I. ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 7 października 2004 roku została zawarta warunkowa umowa najmu z „Focus Park Białystok”  Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 25. Na mocy tej umowy, ALMA MARKET SA zostanie najemcą powierzchni w zrealizowanym Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park” w Białymstoku, na której będzie prowadziła sprzedaż detaliczną artykułów żywnościowych i nieżywnościowych.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie aktywów znacznej wartości

  Numer raportu: RB 63/2004   Sporządzono: 2004-10-05  

  Zarząd ALMA MARET SA informuje, że w dniu 5 października 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła Certyfikaty Depozytowe wyemitowane przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie o wartości 21 000 tys. zł z dniem wykupu 15.11.2004 r. Certyfikaty Depozytowe BRE Bank SA są Papierami Dłużnymi emitowanymi w ramach Programu Emisji Papierów Dłużnych przez ten Bank.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana znaczących umów

  Numer raportu: RB 62/2004   Sporządzono: 2004-10-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż:1) W dniu 30 września 2004 roku został powiadomiony przez spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o., o podpisaniu w dniu 29 września 2004 roku przez tą spółkę aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank SA w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy którego spółka ta podwyższyła maksymalną wysokość kredytu z kwoty 800 tys. zł do kwoty 1 500 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Udzielenie poręczeń na rzecz spółki zależnej

  Numer raportu: RB 61/2004   Sporządzono: 2004-09-30  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 29 września 2004 roku została zawarta umowa ze spółką zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. dotycząca udzielenia tej spółce poręczenia wekslowego do kwoty 13 000 tys. zł, które będzie zabezpieczać roszczenia spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku za zakupione przez spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. towary i usługi wraz z należnym podatkiem oraz odsetkami na wypadek zwłoki w zapłacie.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 60/2004   Sporządzono: 2004-09-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2004 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie, iż w wyniku nabycia akcji spółki ALMA MARKET SA w transakcjach pakietowych Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24 posiada łącznie

  zobacz szczegóły
 • Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GPW

  Numer raportu: RB 59/2004   Sporządzono: 2004-09-17  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, iż zarząd KDPW SA w Warszawie w dniu 17 września 2004 roku, podjął uchwałę o dokonaniu w dniu 22 września 2004 roku asymilacji 1 000 000 (jeden milion) akcji spółki ALMA MARKET SA oznaczonych kodem PLKRCHM00049 z 2 616 990 (dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji spółki ALMA MARKET SA oznaczonymi kodem PLKRCHM0015.

  zobacz szczegóły
 • Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na GPW

  Numer raportu: RB 58/2004   Sporządzono: 2004-09-15  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 września 2004 roku, podjął uchwałę numer 296/2004 o następującej treści

  zobacz szczegóły
 • Uchwala Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

  Numer raportu: RB 57/2004   Sporządzono: 2004-09-14  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 września 2004 roku, podjął uchwałę numer 410/04 o następującej treści

  zobacz szczegóły
 • Wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D i o dokonanie asymilacji akcji serii D

  Numer raportu: RB 56/2004   Sporządzono: 2004-09-10  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. informuje, iż w dniu 9 września 2004 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie aktywów o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 55/2004   Sporządzono: 2004-09-03  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 3 września 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła Certyfikaty Depozytowe wyemitowane przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie o wartości 26 000 tys. zł z dniem wykupu 4.10.2004 r. Certyfikaty Depozytowe BRE Bank SA są Papierami Dłużnymi emitowanymi w ramach Programu Emisji Papierów Dłużnych przez ten Bank.

  zobacz szczegóły
 • Przedłużenie przez spółkę zależną umowy

  Numer raportu: RB 54/2004   Sporządzono: 2004-09-03  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 02 września 2004 roku spółka zależna KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział Regionalny Kraków o kredyt w rachunku bieżącym na mocy którego przedłużyła okres trwania umowy z 31 sierpnia 2004 do 30 sierpnia 2005 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji Spółki

  Numer raportu: RB 53/2004   Sporządzono: 2004-09-01  

  W dniu 1 września 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Henryka Kuśnierza, że dnia 31 sierpnia 2004 roku zbył 174 025 akcji imiennych serii A w spółce ALMA MARKET S.A., po cenie jednostkowej 27,00 zł.

  zobacz szczegóły

TAGI